Kita Europa

Mano vardas – Imre János, gimiau 2005. Vengrijos miestelyjeJasberėnyje, praėjus vos metams po Vengrijos įstojimo į Europos Sąjungą. Įesamekartu.eu bendruomenę atėjau kaip jaunesnysis ambasadorius. Ši bendruomenė,mano nuomone, suteikia galimybę daryti įtaką tarptautiniu mastu; taibendruomenė, kurioje galiu laisvai reikšti savo nuomonę ir kurioje į manomintis atsižvelgiama, jos skatina veiksmus bei duoda rezultatų.

Man, kaip jaunam žmogui, labai svarbu apsaugoti Europos integracijos pamatą sudarančias vertybes, pavyzdžiui, demokratiją, teisinės valstybės principą ir abipusę pagarbą vienas kito nuomonei. Esu įsitikinęs, kad Europos demokratijos ateitis priklauso nuo aktyvesnio žmonių dalyvavimo priimant sprendimus, o tam reikia pagerinti socialinių žinių lygį ir sukurti švietimą, kad būtų atsižvelgiama į šiandienos iššūkius.

Manau, kad norint sukurti sąmoningą ir atsakingą Europos visuomenę, labai svarbu sukurti integruotą ekonomiką, kuri būtų grindžiama stabiliu visų veikėjų bendradarbiavimu, atsakomybe už visuomenės gerovę ir atskaitomybe už aplinką.